Broomzout 2,2 kg

Waterontsmettingsgranulaat met natriumbromidegehalte voor spa’s uitgerust
met het in.Clear (bromide genererend) systeem.

2,2 kg
Dosering: ongeveer 0,143 kg broomzout voor ~100 liter water.

SKU: WV00068