INFORMATIE OVER DE LEVERANCIER

Naam: Wellis Hungary Plc.

Geregistreerd kantoor: 1118 Budapest, Budaörsi út 31/C.

Postadres: 2371 Dabas, Mánteleki út hrsz. 0417.

Klantenservice: see 1.7

Telefoon: +36 29 564 380

E-mailadres: [email protected]

Registratienummer bedrijf: Cg. 01-10-048882

Naam van de registrerende rechtbank: Rechtbank voor het handelsregister van Boedapest – regionale hoofdstedelijke rechtbankt

BTW-nummer: 25584864-2-43

GELDIGHEID, ALGEMENE INFORMATIE

1.1. Deze AV dekken alle e-commerce diensten die www.wellis.nl (hierna: Website) aanbiedt via haar online winkel (hierna: Wellis online winkel). Bovendien dekken deze AV alle commerciële transacties die elektronisch tot stand komen tussen de partijen die in deze AV worden beschreven..

1.2.De Klant erkent en aanvaardt de bepalingen van de AV door gebruik te maken van de Wellis online winkel.

1.3. Kopen op de webwinkel van Wellis is toegestaan door middel van elektronisch verzonden bestellingen, in overeenstemming met de AV. De diensten van de webwinkel van Wellis zijn niet gebonden aan registratie (en later aan inloggen); iedereen is gerechtigd een bestelling te plaatsen zoals vastgelegd in de AV.

1.4. De bestelling kan vrij en zonder gevolgen worden gewijzigd of geannuleerd tot 14 dagen na de bevestiging van de bestelling per e-mail. Meer informatie en voorwaarden over het annuleren of wijzigen van bestellingen vindt u in punt 5.
De bestelling kan alleen worden gewijzigd door een e-mail te sturen naar het in punt 1.5 vermelde adres.

1.5. Klantenservice: Wellis Hungary Plc.

Plaats van de klantenservice: 2371 Dabas, Mánteleki út hrsz. 0417.
Persoonlijke klantenreceptie is niet beschikbaar op de locatie van de klantenservice. De klant kan alleen per e-mail of telefoon contact opnemen met de klantenservice.

Administratie is beschikbaar in het Hongaars, Engels, Frans of Duits.

Klantenservice bellen:

Openingstijden klantenservice:

Werkdagen

Maandag – donderdag: van 8.00 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 16.30 uur

Vrijdag: van 8.00 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 15.30 uur

Telefoon: +36 20 485 9890

Website: www.wellis.nl

E-mail: [email protected]

1.6. De door de Klant opgegeven leverings- en factuuradressen kunnen alleen binnen het grondgebied van het Verenigd Koninkrijk liggen.

1.7.De aangegeven prijzen zijn brutoprijzen, dat wil zeggen inclusief 20% btw.

ORDERINGEN EN CONTRACTEN VOOR online geplaatste BESTELLINGEN

2.1. Door het plaatsen van een bestelling langs elektronische weg op de Website, erkent en stemt de Klant in met de AV en het Privacy Statement gepubliceerd op de Website, en stemt hij in met de verwerking van gegevens bepaald door het Privacy Statement. Indien de Klant de AV niet aanvaardt, of niet instemt met de verwerking van gegevens, dan is de Klant verplicht de webwinkel van Wellis te verlaten en niet langer te gebruiken.

2.2. De Aanbieder kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade of vertragingen in de levering als gevolg van foutieve of onnauwkeurige gegevens verstrekt door de Klant. De Aanbieder kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade die hieruit voortvloeit als de Klant het wachtwoord vergeet of als het wachtwoord beschikbaar wordt voor een onbevoegd persoon, om welke reden dan ook die niet toe te schrijven is aan de Aanbieder. De Klant dient de klantenservice op de hoogte te stellen van elke wijziging van gegevens in actieve bestellingen door een e-mail te sturen naar het e-mailadres zoals vermeld in 1.5. De Aanbieder zal niet aansprakelijk zijn voor enige vorm van schade of vertraging als gevolg van het wijzigen van de geregistreerde gegevens door de Klant.

2.3 Zowel particulieren als bedrijven kunnen elektronisch bestellingen plaatsen.

2.4. De essentiële kenmerken, eigenschappen en instructies voor het gebruik van het product zijn te vinden op de productinformatiepagina van het betreffende product. Als het product gunstigere, meer voordelige eigenschappen heeft dan de informatie op de website of in de gebruiksaanwijzing, wordt dat beschouwd als de contractuele nakoming van de Aanbieder.

Als de Klant meer informatie nodig heeft over de kwaliteit, de basiseigenschappen, het gebruik en de bruikbaarheid van een product op de Website, dan kan hij contact opnemen met de klantenservice via een van de contactpersonen vermeld in punt 1.5.

2.5. De aankoopprijs is altijd het bedrag dat naast het geselecteerde product staat, dat – indien niet apart aangegeven – al inclusief btw is. De aankoopprijs van producten is exclusief verzendkosten. Het te betalen bedrag wordt weergegeven in Britse pond (GBP) voor Britse klanten). De Aanbieder behoudt zich het recht voor om de prijs en gegevens van producten en andere bestelvoorwaarden te wijzigen, op voorwaarde dat de wijziging op hetzelfde moment wordt toegepast als de introductie van producten op de Website. De wijziging heeft geen invloed op de aankoopprijs van reeds bestelde producten.

2.6. Indien, ondanks alle voorzichtigheid en zorgvuldigheid van de Aanbieder, een foutieve prijs wordt vermeld op de interface van de Website, is de Aanbieder niet verplicht om het product/de dienst tegen de foutieve prijs te verkopen, maar kan hij de Klant de correcte vervulling tegen de juiste prijs aanbieden, in de wetenschap waarvan de Klant zijn aankoopintentie kan afhouden.

Een gebrekkige prijs is, in het bijzonder maar niet beperkt tot:

 • een duidelijk onjuiste, onrealistische prijs die aanzienlijk afwijkt van de algemeen aanvaarde prijs van het relevante product/de relevante dienst;
 • Prijs “0” GBP of “1” GBP als gevolg van een systeemfout;
 • andere opvallende prijs die een onevenredige waarde laat zien.

De Aanbieder sluit elke aansprakelijkheid uit voor fouten in de gegevensinvoer of onjuiste/onjuiste prijsdeclaraties.

2.7. De Aanbieder accepteert de bestelling via de Website alleen als de Klant alle velden die nodig zijn voor de bestelling volledig invult. (Als de Klant een veld onjuist of onvolledig invult, stuurt de Website een foutmelding van de Aanbieder). De Klant kan het (de) geselecteerde product(en) in de Winkelwagen plaatsen met behulp van de knop “In Winkelwagen” op de pagina. Om de inhoud van de winkelwagen te bekijken en te wijzigen, kan de Klant klikken op het pictogram van de winkelwagen aan de rechterkant van de Website en vervolgens klikken op de knop Wijzigen om de gewenste hoeveelheid producten te specificeren. Als de Klant de inhoud van de Winkelwagen heeft voltooid, kan hij/zij de bestelling plaatsen door op “Kopen” te klikken onder de cumulatieve aankoopprijs. Vervolgens moeten ze hun gegevens invullen, kunnen ze kiezen tussen verzendopties en kunnen ze kiezen hoe ze het totaalbedrag van de bestelling willen afrekenen, en hebben ze ook de mogelijkheid om een opmerking toe te voegen aan de bestelling. Na het selecteren van een van de betaalmethoden kan de Klant op de knop “Doorgaan” klikken om zijn bestelgegevens te controleren voordat hij een bestelling plaatst. Vervolgens moet de Klant bevestigen dat hij de Algemene Voorwaarden en de Privacyverklaring heeft gelezen, begrepen en geaccepteerd door een selectievakje aan te vinken.Om de bestelling te plaatsen, om de offerte te versturen, moet de Klant op “Bevestigen” klikken. Door op de knop “Bevestigen” te klikken, wordt de bestelling geplaatst, waardoor een betalingsverplichting voor de Klant ontstaat.

2.8.Het contract dat tussen de partijen wordt gesloten op het moment van aankoop van het product – in het Engels – is een schriftelijk contract, de dienstverlener legt het vast en bewaart het vervolgens gedurende een periode van 5 jaar na de creatie ervan.

2.9.De Aanbieder onderwerpt zich niet aan de bepalingen van enige gedragscode.

BINDENDE OFFERTE, ORDERBEVESTIGING

3.1.Door op de knop “Bevestigen” te klikken, maakt de Klant een bindende en te betalen offerte voor de aankoop van het (de) product(en) in de Winkelwagen, en door het selectievakje aan te vinken, aanvaardt en gaat hij akkoord met deze AV. Wanneer de offerte en bestelling van de Klant de dichtstbijzijnde Wellis Exclusive Partner op basis van het afleveradres van de Klant bereikt, zal dit resulteren in een bindende offerte namens de Klant.

3.2. De verzending van de bestelling door de Klant leidt niet tot de totstandkoming van een overeenkomst tussen de Wellis Exclusive Partner en de Klant. De ontvangst door de Wellis Exclusive Partner van een door de Klant elektronisch aangeleverde bestelling wordt onverwijld door de Wellis Exclusive Partner bevestigd door middel van een automatische bevestiging per e-mail of telefonisch binnen 48 uur, die de bij de aankoop geregistreerde gegevens van de Klant bevat. (bijv. factuur- en leveringsinformatie), de ID van de bestelling, de lijst met bestelde artikelen, de hoeveelheid, de prijs van het product, de wijze en geplande datum van levering, de verzendkosten en het totaal te betalen bedrag. Deze bevestigingsmail of telefoontje informeert de Klant alleen dat zijn bestelling is ontvangen door de Wellis Exclusive Partner. De Klant is verplicht om de inhoud van de bevestigingse-mail, de bijlage of de koppelingen daarin te controleren om de juistheid van de door hem verstrekte gegevens en parameters te verifiëren. Alle problemen, extra leveringskosten en andere kosten of vertragingen die het gevolg kunnen zijn van onjuiste of onvoldoende gedetailleerde informatie, zijn voor rekening van de Klant. De De bevestiging van de ontvangst van de bestelling zoals gespecificeerd in dit artikel betekent niet dat de offerte van de Klant wordt aanvaard.

3.3. Een overeenkomst kan pas als gesloten worden beschouwd wanneer de Wellis Exclusive Partner de aanvaarding van de bestelling verklaart, die wordt bevestigd door een aparte e-mail aan de Klant.

3.4.De Klant is vrijgesteld van de bindende offerte indien hij niet binnen 48 uur een bevestigingsmail ontvangt van de Wellis Exclusive Partner over de ingediende bestelling.

3.5. If the Customer has already sent the order to the Wellis Exclusive Partner and notices an error regarding the information contained in the confirmation e-mail, then they must notify the Wellis Exclusive Partner without delay but within 24 hours by sending an e-mail to the e-mail address specified in point 1.5.

LEVERINGSVOORWAARDEN EN BETALINGSVOORWAARDEN

4.1.De Wellis Exclusive Partner levert tegen betaling het bestelde en aangevraagde product aan huis met behulp van een thuisbezorger. Als er meerdere bestellingen van een Klant zijn, kunnen deze niet worden samengevoegd tot één levering.

4.2.De geschatte leverdatum wordt altijd vermeld in de orderbevestiging, afhankelijk van het tijdstip van ontvangst van de bestelling, is deze onderhevig aan unieke afspraken.

4.3.  De betalingsvoorwaarden worden per e-mail of telefonisch bepaald door de Wellis Exclusive Partner.

4.4. Leveringsvoorwaarden worden bepaald door de Wellis Exclusive Partner per e-mail of telefoon.

HERROEPINGSRECHT VAN EEN KLANT DIE ALS CONSUMENT WORDT AANGEMERKT

5.1.

Als de Klant wordt beschouwd als een consument, dan heeft de consument recht op het herroepingsrecht voor producten gekocht en besteld via de Wellis online winkel in overeenstemming met deze AV.

Een consument is een natuurlijk persoon (“Consument”) die handelt buiten zijn beroep, zelfstandige of zakelijke activiteit.

Een Klant die een consument is, heeft in het geval van een overeenkomst voor de aankoop van een product het recht om de overeenkomst zonder opgave van redenen te herroepen binnen veertien (14) dagen vanaf de datum van ontvangst door een andere derde partij dan de door de Klant aangewezen vervoerder.

De Klant die als consument wordt beschouwd, heeft het recht om zijn herroepingsrecht uit te oefenen gedurende de periode tussen de sluiting van de overeenkomst en de datum van ontvangst van het product.

De consument heeft geen herroepingsrecht

– bij een niet-geprefabriceerd product dat is vervaardigd op aanwijzing of uitdrukkelijk verzoek van de consument, of bij een product dat duidelijk op maat van de consument is gemaakt.

– bij een product dat wordt verkocht in een gesloten verpakking die om gezondheids- en hygiënische redenen na levering niet kan worden geretourneerd als de verpakking is geopend.

PROCEDURE VOOR HET UITOEFENEN VAN HET HERROEPINGSRECHT

6.1.Indien de Consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht, dient hij een duidelijke schriftelijke verklaring van zijn voornemen tot herroeping te sturen naar de klantenservice van de Wellis Exclusive Partner in de vorm van een per post of elektronisch verzonden brief, conform artikel 1.5 van deze AV. Voor dit doel kan de Consument gebruik maken van het herroepingsverklaring model beschikbaar in deze AV in Bijlage 1. De Consument oefent zijn herroepingsrecht uit door het sturen van hun herroepingsverklaring naar de Wellis Exclusive Partner binnen 14 dagen na aankoop – een periode voorafgaand aan het verstrijken van de hierboven genoemde termijn.

6.2. Het is aan de consument om te bewijzen dat hij gebruik heeft gemaakt van zijn herroepingsrecht in overeenstemming met de bepalingen in punt 6. of met de relevante wettelijke bepalingen.

6.3. Zowel bij verzending per post als via e-mail bevestigt de Service Wellis Exclusive Partner per e-mail de ontvangst van de herroepingsverklaring van de Consument.

6.4. Een herroeping moet als tijdig geldig worden beschouwd indien de Consument binnen 14 kalenderdagen (maximaal 14 kalenderdagen) een daartoe strekkende verklaring stuurt aan de Wellis Exclusive Partner.

6.5. In het geval van verzending van de verklaring per post, is het de datum van verzending, in het geval van e-mail, moet de datum van verzending in aanmerking worden genomen namens de Wellis Exclusive Partner bij de berekening van de termijn. De Klant die als consument wordt beschouwd, moet zijn herroepingsverklaring als aanbevolen brief per post verzenden om de datum van verzending geldig te bewijzen.

6.6.De Klant die als consument wordt beschouwd is verplicht de bestelde producten onmiddellijk, doch uiterlijk binnen 14 (veertien) dagen na de datum van kennisgeving van herroeping aan de Wellis Exclusive Partner te retourneren naar onderstaand adres:

Postadres voor retourzending:

Het adres van de Wellis Exclusive Partner, waar de Klant het product heeft gekocht.

Retourneren kan per postorderbedrijf, per post of per koerierdienst. In geval van retournering per koeriersdienst moet de datum van retournering binnen 2 werkdagen voorafgaand aan de levering aan de klantenservice worden doorgegeven. Retourneren moet binnen 14 kalenderdagen na het invullen van de kennisgeving van herroeping.

6.7. De termijn wordt geacht te zijn nagekomen als de consument het product (per post of koerier besteld door hemzelf of door een koeriersbedrijf) verzendt vóór het verstrijken van de termijn van 14 dagen.

6.8. De kosten van retourzending van het product naar het adres van de Wellis Exclusive Partner zijn voor rekening van de Consument, tenzij de Wellis Exclusive Partner zich heeft verplicht deze kosten voor zijn rekening te nemen. Op verzoek van de Consument zorgt de Wellis Exclusive Partner voor de organisatie van de retourzending, maar de kosten van de door de Wellis Exclusive Partner georganiseerde activiteiten komen voor rekening van de Consument, de Wellis Exclusive Partner draagt in dit geval niet de kosten van de retourzending in plaats van de Consument, zij bieden alleen hulp aan de Consument bij de organisatie van de retourzending. De Consument dient de klantenservice van Wellis Exclusive Partner vooraf op de hoogte te stellen van dit verzoek door een e-mail te sturen naar het in punt 1.5 vermelde e-mailadres.

6.9. De Wellis Exclusive Partner is niet in staat het geretourneerde pakket in ontvangst te nemen indien het collect-on-delivery betreft. Er zijn geen extra kosten voor de Consument naast de kosten voor het terugsturen van het product in verband met de herroeping.

6.10. Indien de consument de overeenkomst herroept, dan zal de Wellis Exclusive Partner onverwijld, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst van de herroepingsverklaring, alle door de consument betaalde vergoedingen terugbetalen, inclusief de verzendkosten (betaald voor levering), met uitzondering van de extra kosten die betrekking hebben op de keuze van de consument voor een alternatieve leveringswijze in plaats van de goedkoopste die door de Wellis Exclusive Partner wordt aangeboden. De Wellis Exclusive Partner is gerechtigd de terugbetaling in te houden zolang zij het product retour heeft ontvangen, de Wellis Exclusive Partner aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor verlies van pakketten/bezorgfouten.

6.11. Restituties worden betaald via dezelfde betaalmethode als de oorspronkelijke transactie, tenzij de Klant uitdrukkelijk heeft ingestemd met het gebruik van een andere betaalmethode; een dergelijke restitutietransactie mag niet leiden tot extra kosten voor de Klant.

6.12.

Indien de Klant die een consument is door een eenzijdige verklaring afziet van de aankoop van het product, maar het product waarop de herroeping betrekking heeft, gebruikt op een manier die verder gaat dan het vereiste gebruik, waardoor de aard, eigenschappen of werking ervan niet langer mogelijk is, dan is de Klant aansprakelijk voor de waardevermindering van het product. De Wellis Exclusive Partner heeft het recht om het bedrag evenredig aan deze waardevermindering te vorderen tijdens de terugbetaling van de aankoopprijs van het product waarop het herroepingsrecht betrekking heeft, dat wil zeggen dat zij dit bedrag van de terug te betalen aankoopprijs kunnen aftrekken door compensatie. Het bedrag van de waardevermindering wordt berekend op basis van het product waarop de herroeping betrekking heeft: de aard, de waarde (aankoopprijs) en de mate van slijtage als gevolg van het bovengenoemde gebruik.

6.13. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht na aanvang van de uitvoering van de overeenkomst van dienstverlening, is hij verplicht de redelijke kosten van Wellis Exclusive Partner te vergoeden.

GARANTIE

7.1.Verplichte garantie

7.1.1. De Wellis Exclusive Partner heeft garantie op bepaalde duurzame consumptiegoederen, wat betekent dat zij tijdens de garantieperiode worden vrijgesteld van de garantieverplichting als zij bewijzen dat de oorzaak van het defect na de levering is ontstaan.

7.1.2. Het begin van de garantieperiode (garantietijd) is de datum van daadwerkelijke levering, d.w.z. levering van het product aan de Klant, of als de inzet wordt gedaan door de Wellis Exclusive Partner of zijn agent, is de dag van inzet.

Het defect wordt niet gedekt door de garantie als de oorzaak is ontstaan nadat het product aan de Klant is geleverd, bijvoorbeeld als het defect zijn oorsprong vindt in

 • onjuiste inzet (tenzij de inzet wordt uitgevoerd door de Wellis Exclusive Partner of zijn agent of als de onjuiste inzet te wijten is aan een fout in de gebruikershandleiding)
 • onjuist gebruik, veronachtzaming van de instructies in de gebruikershandleiding,
 • onjuiste opslag, onjuiste behandeling, vandalisme, ongelukken,
 • elementaire schade, natuurramp.

In het geval van een defect dat onder de garantie valt, zal de Klant:

 • naar eigen goeddunken, reparatie of vervanging eisen, tenzij de gekozen garantieclaim onmogelijk te vervullen is, of het zou leiden tot een onevenredige extra kosten voor de Wellis Exclusive Partner in vergelijking met de vervulling van de andere garantieclaim, rekening houdend met de waarde van het product in onberispelijke staat, de mate van de contractbreuk en de schade van belang die wordt veroorzaakt voor de Klant door het vervullen van de garantieclaim.
 • indien de Wellis Exclusive Partner geen reparatie, noch vervanging uitvoert binnen een redelijke termijn om aan deze verplichting te voldoen, zij niet aan de belangen van de Consument kunnen voldoen, of indien de belangstelling van de Klant voor reparatie of vervanging is opgehouden, dan kan de Klant, naar eigen keuze, een evenredige vermindering van de aankoopprijs vragen, het defect zelf of door iemand anders op kosten van de Wellis Exclusive Partner laten repareren of het contract annuleren.

Er is geen plaats voor een herroeping wegens een onbeduidend gebrek.
Indien de Klant binnen drie werkdagen na de aankoop (ingebruikname) een verzoek tot vervanging valideert vanwege het defect van het product, is de Wellis Exclusive Partner verplicht het product te vervangen, mits het defect het beoogde gebruik ervan verhindert.

De reparatie of vervanging – rekening houdend met de kenmerken van het product en het beoogde doel van de Klant – moet binnen een redelijke termijn worden uitgevoerd, om de belangen van de Klant te sparen. De Wellis Exclusive Partner dient zich in te spannen om reparaties of vervangingen binnen maximaal vijftien dagen uit te voeren.

Tijdens de reparatie mogen alleen nieuwe onderdelen in het product worden geïnstalleerd.
De reparatieperiode waarin de Klant het product niet kan gebruiken, valt niet onder de garantieperiode. De garantieperiode wordt hervat in geval van vervanging (reparatie) van het product of het vervangen (gerepareerde) product (onderdeel van het product), en als gevolg van het defect dat het gevolg is van de reparatie.

7.1.3. Kosten in verband met het nakomen van de garantie worden in rekening gebracht bij de Wellis Exclusive Partner.

7.1.4. De Wellis Exclusive Partner is alleen vrijgesteld van zijn garantieaansprakelijkheid als hij bewijst dat de oorzaak van het defect is ontstaan na de nakoming.

7.1.5. De Klant heeft echter niet het recht om gelijktijdig garantie- en garantieclaims in te dienen voor hetzelfde defect. Onafhankelijk van deze beperkingen zijn de rechten van de Klant die voortvloeien uit de garantie onafhankelijk van de rechten die worden genoemd in de punten 7.1 en 7.2.

7.1.6. De garantie heeft geen invloed op de handhaving van de wettelijke rechten van de Klant – in het bijzonder de aansprakelijkheid voor materiaaldefecten, productgarantie en schadevergoeding

7.2.Vrijwillige garantie

7.2.1. De Service Wellis Exclusive Partner kan zich verbinden tot een garantieperiode die wordt vermeld in de beschrijving van de producten die worden verkocht op de Website. De Aanbieder verstrekt de garantieperiode voor elk product en de gedetailleerde voorwaarden van de garantie uiterlijk bij ontvangst van het product door de Klant, door informatie te geven op het garantiebewijs (garantiekaart).

AANSPRAKELIJKHEID

8.1.Aansprakelijkheid voor materiaaldefecten

8.1.1.In geval van gebrekkige nakoming door de Wellis Exclusive Partner, kan de Klant zijn garantieclaim geldig maken tegen de Wellis Exclusive Partner. In het geval van een consumentencontract, kan de Klant zijn garantieclaims geldig maken voor de productgebreken, voor een periode van twee jaar vanaf de datum van ontvangst, die bestonden op het moment dat het product werd geleverd. Na de beperking van twee jaar kan het recht van de Klant op garantieclaims niet worden gevalideerd.

8.1.2.In het geval van een contract met een klant die geen consument is, kan de eiser zijn garantieclaims afdwingen binnen 1 jaar verjaringstermijn vanaf de datum van ontvangst.

8.1.3. Op basis van zijn garantieclaim kan de Klant – naar eigen goeddunken – om reparatie of vervanging vragen, tenzij de claim van de Klant onmogelijk op deze wijze kan worden uitgevoerd of het zou leiden tot onevenredige extra kosten voor de Wellis Exclusive Partner, in vergelijking met een andere claim van de Klant. Indien de Wellis Exclusive Partner het herstel of de vervanging niet heeft uitgevoerd of heeft nagelaten uit te voeren, of deze niet heeft kunnen uitvoeren binnen de voor de Klant passende termijn, of in geval van renteverlies, kan de Klant een evenredige vermindering van de tegenprestatie vragen of het gebrek kan worden verholpen op kosten van de Wellis Exclusive Partner, kan worden verholpen door anderen, of – in het laatste geval – kan ook de overeenkomst worden beëindigd. Er is geen plaats voor een terugtrekking wegens een onbeduidend gebrek.

8.1.4. De Klant kan ook overstappen van een van de door hem gekozen garantieclaims naar een andere, maar zal de kosten van de overstap betalen aan de Wellis Exclusive Partner, tenzij de Wellis Exclusive Partner een reden heeft gegeven voor deze verandering of de verandering anderszins gerechtvaardigd was.

8.1.5.Na de ontdekking dient de Klant de Wellis Exclusive Partner onmiddellijk op de hoogte te stellen van het gebrek. In het geval van een contract met een klant die een consument is, moeten gebreken die binnen twee maanden na ontdekking worden gemeld, onverwijld als gepubliceerd worden beschouwd. De Klant is aansprakelijk voor schade als gevolg van de vertraging in de communicatie.

8.1.6. De Klant kan zijn garantierechten rechtstreeks jegens de Wellis Exclusive Partner uitoefenen.

8.1.7.In het geval van een overeenkomst met een Klant die als consument wordt beschouwd, moet worden verondersteld dat binnen zes maanden na de uitvoering van de overeenkomst het door de Klant erkende gebrek reeds bestond op het moment van levering, tenzij een dergelijk vermoeden onverenigbaar is met de aard van het product of de aard van het gebrek. In een dergelijk geval is de Wellis Exclusive Partner alleen vrijgesteld van de garantieverplichting indien zij dit vermoeden weerleggen, d.w.z. zij bewijzen dat de oorzaak van het gebrek is ontstaan na de uitvoeringsdatum, d.w.z. de levering van het product aan de Klant.

Indien de Wellis Exclusive Partner kan bewijzen dat de oorzaak van het defect zich na de leveringsdatum heeft voorgedaan, is hij niet verplicht de garantieclaim van de Klant te accepteren. In het geval van een consument-gecontracteerde Klant is de consument-gecontracteerde Klant echter verplicht om na zes maanden na de levering te bewijzen dat het door hem geconstateerde gebrek al bestond op de datum van levering. Met de oplevering gaat het risico van schade over op de Klant, zodat een defect aan het product om welke latere reden dan ook (bijv. verkeerd gebruik, gebrek aan onderhoud of doelstelling, onvermijdelijke schadelijke omstandigheden, natuurlijke slijtage) niet onder de verantwoordelijkheid van de Wellis Exclusive Partner valt. Indien het product gebrekkig was of de Klant dit feit bij het sluiten van de overeenkomst kende of hij dit door de aard van het product of door de omstandigheden van de overeenkomst moest erkennen of hiermee rekening moest houden, kan de gebrekkige prestatie van de Wellis Exclusive Partner niet worden vastgesteld,

8.1.8. Kosten in verband met de nakoming van de garantie worden in rekening gebracht bij de Wellis Exclusive Partner. Indien de tekortkoming te wijten is aan het niet nakomen van de onderhoudsverplichting door Afnemer, dan komen de kosten voor het nakomen van de garantieverplichting voor rekening van Afnemer, indien deze kennis had van het onderhoud van het product of indien de Wellis Exclusive Partner zijn informatieplicht ter zake wel is nagekom

8.1.9.

Als de Klant zijn garantieclaim indient voor een afzonderlijk onderdeel van het product – met betrekking tot het gespecificeerde en.defect – wordt de garantieclaim niet geldig geacht voor andere onderdelen van het product.

8.2.Productgarantie

8.2.1. In het geval van een defect aan het product (roerende zaak), kan de Klant – naar keuze – een recht op productaansprakelijkheid of materiële vordering tegen de fabrikant van het product afdwingen, in overeenstemming met Sectie 8.1.

8.2.2. De Klant heeft echter niet het recht om voor hetzelfde defect tegelijkertijd aanspraak te maken op garantie en garantie. In het geval van een geldige garantieclaim hebt u echter het recht om uw productgarantieclaim tegen de fabrikant te valideren met betrekking tot het vervangen product of het gerepareerde onderdeel.

8.2.3. In het kader van een productgarantieclaim kan de Klant, beschouwd als consument, alleen vragen om reparatie of vervanging van het defecte product. In geval van een productgarantieclaim moet de Klant het defect van het product bewijzen.

8.2.4. Een product wordt als defect beschouwd als het niet voldoet aan de kwaliteitseisen die gelden op het moment dat het op de markt wordt gebracht of als het niet de kenmerken heeft die door de fabrikant zijn opgegeven.

8.2.5. De vordering van de Klant wegens productaansprakelijkheid moet binnen twee jaar na de datum waarop het product door de fabrikant op de markt is gebracht, geldig worden gemaakt. Na het verstrijken van deze termijn verliest de Klant dit recht. Na ontdekking dient de Klant de fabrikant onmiddellijk op de hoogte te stellen van het gebrek. Gebreken die binnen twee maanden na ontdekking worden gemeld, moeten onverwijld als gepubliceerd worden beschouwd. De consument gecontracteerde Klant is aansprakelijk voor schade als gevolg van de vertraging in de communicatie.

8.2.6.Volgens het Burgerlijk Wetboek worden de fabrikant en de distributeur van het product beschouwd als fabrikanten. De Klant kan zijn rechten met betrekking tot productgarantie alleen uitoefenen tegen de fabrikant of de distributeur van de roerende zaak.

8.2.7.In eerste instantie ligt de bewijslast bij de klant die consument is: hij moet bewijzen dat het product gebrekkig is, d.w.z. dat het niet voldeed aan de kwaliteitseisen die van kracht waren op het moment dat de fabrikant het product op de markt bracht, of dat het niet de eigenschappen had die door de fabrikant waren opgegeven. De fabrikant is niet aansprakelijk als de oorzaak van het gebrek van het product te wijten is aan de datum waarop het in de handel werd gebracht, d.w.z. dat het product niet gebrekkig in de handel werd gebracht. Het bewijs van het gebrek van het product op het moment van het in de handel brengen is ten laste van de consument; het bewijs van de vrijstellingsvoorwaarden is echter ten laste van de fabrikant.

8.2.8. De fabrikant is vrijgesteld van productaansprakelijkheid als hij bewijst dat

 1. a) het product niet werd vervaardigd of op de markt gebracht in het kader van bedrijfs- of zelfstandige activiteiten; of
 2. b)de stand van de wetenschappelijke en technische kennis op het tijdstip waarop hij het product in het verkeer bracht, niet van dien aard was dat het gebrek kon worden ontdekt; of
 3. c) het gebrek aan het product werd veroorzaakt door de toepassing van een wettelijke of verplichte reglementaire vereiste.

DOEL VAN DE WEBSITE, BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

9.1. Het doel van de website is om producten op de site te verkopen en productinformatie te verstrekken. De afbeeldingen en kleuren die voor elk product worden weergegeven, zijn illustraties en kunnen daarom afwijken van de werkelijkheid. De Aanbieder behandelt de informatie op de Website met zorgvuldigheid, de informatie is te goeder trouw, maar is alleen voor informatieve doeleinden, de Aanbieder aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de nauwkeurigheid, volledigheid van de informatie, en fouten of vergissingen op de Website of in de database.

9.2. De Aanbieder sluit uitdrukkelijk iedere aansprakelijkheid uit voor schade die het gevolg is van, of tijdens, de verbinding met of het gebruik van de Website. Het is de taak van de bezoeker van de Website om zijn computer en de daarin opgeslagen gegevens te beschermen tegen indringers en andere ongewenste gebeurtenissen.

9.3. De Aanbieder sluit alle aansprakelijkheid uit voor het gedrag van de gebruikers van de Website en alle uitspraken of inhoud die door de gebruikers van de Website kunnen worden gepubliceerd. De Klant is volledig en exclusief verantwoordelijk voor zijn eigen gedrag, de Aanbieder werkt volledig samen met de optredende autoriteiten om overtredingen te onderzoeken.

9.4. De Website kan hyperlinks (koppelingen) bevatten die leiden naar de pagina’s van andere aanbieders. De Aanbieder is niet verantwoordelijk voor de gegevensbeschermingspraktijken en andere activiteiten van deze aanbieders.

9.5.Als de Klant inhoud ontdekt die aanstootgevend is op de Website, dan dient hij dit onmiddellijk te melden aan de Aanbieder. Als de Aanbieder de melding als geldig beoordeelt, heeft zij het recht om de informatie onmiddellijk te annuleren of te wijzigen.

AUTEURSRECHT

10.1.Bestaande en huidige volledige inhoud op de Website – in het bijzonder, maar niet beperkt tot, teksten, afbeeldingen, foto’s, grafieken, illustraties, handelsmerken, audio- en videomateriaal, logo’s, informatie, andere materialen of hun lay-out die op de website verschijnen – is het intellectuele eigendom van de Aanbieder en valt onder auteursrechtelijke bescherming of handelsmerkbescherming. De Aanbieder geeft geen toestemming voor het gebruik van zijn intellectuele eigendom.

10.2.De Aanbieder behoudt zich alle rechten voor om elk deel van de Website te kopiëren en te distribueren via elke methode of techniek. Het is verboden om de inhoud van de Website geheel of gedeeltelijk te wijzigen, transformeren, reproduceren, downloaden, op te slaan of af te drukken, te gebruiken om een andere website of product te creëren, te presenteren, tentoon te stellen of te distribueren, over te dragen, te vervreemden voor commercieel, zakelijk en niet-commercieel gebruik op welke manier dan ook en in welke vorm dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Aanbieder. Het kopiëren, hergebruiken en spiegelen (opnieuw uitzenden naar het publiek door middel van een technisch proces), delen, communiceren in welk medium dan ook, uitzenden of verzenden van al deze auteursrechtelijk beschermde inhoud zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Aanbieder is ook verboden.

10.3. Illegaal gebruik kan leiden tot juridische consequenties zoals beschreven in het burgerlijk of strafrecht voor het intellectueel eigendom. In het geval van illegaal gebruik kan de Aanbieder eisen dat de inbreuk wordt beëindigd en de schade wordt vergoed. De grafische elementen en logo’s die in het bijzonder relevant zijn voor de Aanbieder van Diensten zijn handelsmerken en daarom is het ongeoorloofde gebruik niet alleen een inbreuk op het auteursrecht, maar kan het ook beschouwd worden als een strafbaar feit.

10.4.Elke activiteit die de broncode van de database van de Aanbieder inventariseert, sorteert, archiveert, hackt of decodeert is verboden. Door gebruik te maken van een aparte overeenkomst, een interface geleverd door de Aanbieder of zonder gebruik te maken van een service voor dit doel of door zoekmachines te omzeilen, is het verboden om de gegevens van de database van de Aanbieder te wijzigen, dupliceren, nieuwe gegevens in te voegen of bestaande gegevens te overschrijven.

10.5.Afgezien van de Aanbieder, mag een link op de Website alleen op zo’n manier geplaatst worden dat het niet de indruk wekt dat de Website of de Aanbieder het gebruik of de aankoop van een dienst of product dat op de site verkocht of aangeboden wordt, voorstelt of ondersteunt. Een dergelijke website met hyperlink mag geen onwaarheidsgetrouwe informatie verschaffen of bevatten over de Website en de juridische relatie die bestaat tussen de Website en de gelinkte website. De gekoppelde website mag geen inbreukmakende inhoud bevatten. In het geval van een overtreding van de regels voor het gebruik van de link, heeft de Aanbieder het recht om de link naar de Website onmiddellijk te verwijderen als de websitebeheerder deze ondanks een waarschuwing niet verwijdert, en heeft hij tevens het recht om een vergoeding te eisen voor eventuele schade die door de overtreding is ontstaan.

MOGELIJKHEDEN VAN WETSHANDHAVING EN CLAIMAFHANDELING

11.1. Klachtenmanagement

Bezwaren van de Klant tegen het product of de activiteiten van de Wellis Exclusive Partner kunnen worden gemeld door contact op te nemen met de Klantenservice, volgens artikel 1.5.

 

 • in geval van een mondelinge telefonische klacht, sturen zij de Klant uiterlijk een in de schriftelijke klacht gespecificeerd inhoudelijk antwoord en handelen zij overeenkomstig de bepalingen inzake schriftelijke klachten.

De mondelinge klacht die telefonisch wordt gemeld, krijgt van de Wellis Exclusive Partner een uniek identificatienummer, dat helpt bij het terugvinden van de klacht.

Binnen dertig dagen na ontvangst van de schriftelijke klacht is de Wellis Exclusive Partner verplicht deze te onderzoeken, inhoudelijk te beantwoorden en zorg te dragen dat de beantwoording de Klant bereikt. Indien de klacht door de Wellis Exclusive Partner wordt afgewezen, dient hij dit in de inhoudelijke reactie op de afwijzing te motiveren.

11.2. Andere opties voor wetshandhaving en claimafhandeling

Indien het consumentengeschil tussen de Wellis Exclusive Partner en de Klant niet wordt opgelost tijdens het overleg met de Wellis Exclusive Partner, staan de volgende handhavingsmechanismen ter beschikking van de Klant:

11.2.1.Klacht bij de bevoegde autoriteit voor consumentenbescherming

Als de Klant die consument is een schending van zijn consumentenrechten opmerkt, heeft hij het recht om een klacht in te dienen bij de autoriteit voor consumentenbescherming van zijn woonplaats. Nadat de klacht is beoordeeld, beslist de autoriteit over het verloop van de procedure voor consumentenbescherming. Consumenten kunnen zich met hun klachten in de eerste plaats wenden tot de toegewezen districtskantoren. De contactpersonen van de districtskantoren zijn te vinden op: http://jarasinfo.gov.hu/.

11.2.2.De procedure van de bemiddelingscommissie starten

Indien een geschil tussen Wellis Exclusive Partner en Opdrachtgever niet wordt opgelost tijdens de onderhandelingen met Wellis Exclusive Partner, kan Opdrachtgever zich wenden tot de Geschillencommissie en de procedure van de commissie starten. De procedure wordt beheerst door de geschillencommissie van de woon- of vestigingsplaats van Klant. Bij gebrek aan woon- of verblijfplaats van de consument wordt de bevoegdheid van de verzoeningscommissie bepaald door het bedrijf met het consumentengeschil of de zetel van het orgaan dat bevoegd is het te vertegenwoordigen. Voor de procedure – volgens het verzoekschrift van de Klant beschouwd als consument – wordt de hierboven vermelde verzoeningscommissie vervangen door een verzoeningscommissie benoemd door de consument.

Wat betreft de toepassing van de regels van de Geschillencommissie, worden een niet-gouvernementele organisatie, een kerk, een flatgebouw, een woningbouwvereniging, een micro-, kleine en middelgrote onderneming, die het product koopt, bestelt, ontvangt, gebruikt, nodig heeft of de geadresseerde is van commerciële communicatie of aanbieding met betrekking tot het product, allemaal beschouwd als consumenten.

Het bedrijf is verplicht om mee te werken aan de procedure van de bemiddelingscommissie. Dit is enerzijds een verplichting om een antwoordbrief te sturen op het verzoek van de verzoeningscommissie, anderzijds om een persoon die bevoegd is om een overeenkomst te sluiten te laten deelnemen aan een zitting van de verzoeningscommissie. Wanneer de zetel of het kantoor van het bedrijf is geregistreerd in een ander district dan het district van de bevoegde bemiddelingscommissie die door de kamer wordt beheerd, omvat de verplichting tot samenwerking van het bedrijf het aanbieden van de mogelijkheid van een schriftelijke overeenkomst die geschikt is voor de behoeften van de consument.

Op basis van de zetel van de Wellis Exclusive Partner is de toegewezen bemiddelingscommissie in Boedapest (adres: 1016 Boedapest, Krisztina krt. 99., E-mail: [email protected])

11.2.3. Gerechtelijke procedure starten

De Klant heeft het recht om zijn vordering bij de rechtbank in een civiele procedure af te dwingen in overeenstemming met de relevante bepalingen van het Burgerlijk Wetboek.

ANDERE BEPALINGEN

12.1.Op de kwesties die niet in deze AV worden geregeld, de contracten die onder de AV worden gesloten en de interpretatie van deze AV is het recht van het Verenigd Koninkrijk van toepassing, met speciale aandacht voor

In het geval van een discrepantie tussen de versie in de vreemde taal en de Hongaarse versie van de AV, prevaleert de versie in de Hongaarse taal.

De plaats van jurisdictie van betwiste kwesties is de statutaire zetel van de Wellis Exclusive Partner.

12.2. De Online winkel van de Aanbieder is een informatiesysteem gebaseerd op Linux/PHP, de mate van beveiliging is adequaat, het is veilig om te gebruiken, maar het is raadzaam om de volgende voorzorgsmaatregelen te nemen: gebruik virus en spyware beschermingssoftware met een verse database, installeer beveiligingsupdates voor uw besturingssysteem. Aankoop op de Website vereist dat de Klant de technische en technologische beperkingen van het internet kent en het risico van technologische fouten aanvaardt.

12.3. De Aanbieder heeft het recht om de voorwaarden van deze AV te allen tijde eenzijdig te wijzigen. De Aanbieder informeert Klanten over wijzigingen via de interface van de Website. Gewijzigde bepalingen zijn van toepassing op bestellingen die na de inwerkingtreding zijn geplaatst. De Aanbieder behoudt zich het recht voor om te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen of correcties aan te brengen in de Wellis online winkel.

Deze AV zijn van kracht tot annulering of de ingangsdatum van wijzigingen.

Boedapest, 15 april 2019

Bijlage:

 

Bijlage 1: Model van de herroepingsverklaring

Bijlage 2: Voorbeeld van informatie over garantie op verborgen gebreken, productgarantie en garantie

 

Bijlage 1

 

Verklaring van herroeping

 

(Lees voordat u het formulier invult eerst punt 8 van de AV die u van onze website hebt gedownload)

 

Postadres: Het adres van Wellis Exclusive Partner (waar de Klant het product heeft gekocht)

E-mailadres: Het adres van Wellis Exclusive Partner (waar de Klant het product heeft gekocht)

Ik (wij) verklaar (verklaren) hierbij dat ik (wij) mijn (onze) koopcontract van de volgende goederen/aanvraag van de volgende dienst herroep:

-Besteldatum: __________________________________________________________

-Leveringsdatum: _______________________________________________________

-Klant(en): ________________________________________________________

-Bestelnummer: ______________________________________________________

-Factuurnummer: ____________________________________________________

Lijst van goederen en diensten die zijn opgenomen in de herroeping:

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

De bankgegevens van de klant voor terugbetaling van de prijs van het product:

Rekening houden Bank: …………………………………………………………………………………

Naam rekeninghouder: …………………………………………………………………………….……

Rekeningnummer: …………………………………………………………………………………………

Datum: …………………………                                            Handtekening:…………………………

 

 

 

 

 

 

Bijlage 2

 

Specimen van informatie over garantie van verborgen gebreken, productgarantie en garantie

 1. Aansprakelijkheid voor materiaaldefecten

 

Wanneer kunt u uw rechten uitoefenen met betrekking tot aansprakelijkheid voor materiële gebreken?

In geval van een gebrekkige prestatie door Wellis Exclusive Partner kunt u uw garantieclaim geldig maken tegen de Wellis Exclusive Partner (waar de Klant het product heeft gekocht), overeenkomstig de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek.

Wat zijn uw rechten op basis van uw claims met betrekking tot aansprakelijkheid voor materiaaldefecten?

U hebt – naar eigen goeddunken – recht op de volgende claims met betrekking tot aansprakelijkheid voor materiële gebreken:

Op basis van uw garantieclaim kunt u vragen om reparatie of vervanging, tenzij uw claim onmogelijk te vervullen is of het zou leiden tot onevenredige extra kosten voor de Wellis Exclusive Partner, in vergelijking met uw andere claim. Als u niet om reparatie of vervanging hebt gevraagd of u was niet in staat om reparatie of vervanging te vragen, kunt u vragen om de vergoeding proportioneel te verminderen, kunt u het defect repareren of laten repareren door een derde partij op kosten van het bedrijf, of – als laatste redmiddel – kunt u zich ook terugtrekken uit het contract.

U mag uw keuze van garantieclaim wijzigen; u moet echter de kosten van een dergelijke wijziging dragen, behalve wanneer dit gerechtvaardigd was of het bedrijf er reden toe gaf.

Binnen welke termijn kunt u uw rechten uitoefenen met betrekking tot aansprakelijkheid voor materiële defecten?

U bent verplicht om het defect onmiddellijk na ontdekking te melden, maar niet later dan twee maanden na de ontdekking. Houd er echter rekening mee dat u na het verstrijken van de termijn van twee jaar vanaf de voltooiing van het contract uw garantierechten niet langer kunt afdwingen. In het geval van gebruikte artikelen is deze termijn 6 maanden.

Tegen wie kunt u uw garantierechten uitoefenen?

U kunt uw rechten met betrekking tot aansprakelijkheid voor materiële defecten uitoefenen tegen het bedrijf.

Onder welke andere voorwaarden kunt u uw garantierechten uitoefenen?

Binnen zes maanden na levering heeft het uitoefenen van uw rechten met betrekking tot aansprakelijkheid voor materiële gebreken geen andere voorwaarden dan te bewijzen dat het product of de dienst werd verkocht of geleverd door Wellis Exclusive Partner. Na zes maanden na de levering bent u echter verplicht te bewijzen dat het door u geconstateerde gebrek reeds bestond op de datum van levering.

Productgarantie

Wanneer kunt u uw rechten met betrekking tot productgarantie uitoefenen?

In het geval van een defect aan een roerende zaak (product), kunt u – naar eigen keuze – uw recht op garantieclaim zoals gespecificeerd in sectie 1 afdwingen.

Wat zijn uw rechten op basis van uw claims met betrekking tot productgarantie?

Binnen de productgarantie kunt u alleen om reparatie of omruiling van het defecte product vragen.

Wanneer wordt een product als defect beschouwd?

Een product wordt als defect beschouwd als het niet voldoet aan de kwaliteitseisen op het moment dat het op de markt wordt gebracht, of als het niet voldoet aan de kwaliteitsbeschrijving van de fabrikant.

Binnen welke periode kunt u uw rechten met betrekking tot productgarantie uitoefenen?

U kunt uw rechten met betrekking tot productgarantie uitoefenen binnen twee jaar nadat het product op de markt is gebracht. Na deze termijn verliest de klant dit recht.

Tegen wie kunt u uw rechten met betrekking tot productgarantie uitoefenen?

U kunt uw rechten met betrekking tot productgarantie alleen uitoefenen tegen de fabrikant of de distributeur van de roerende zaak. In het geval van productgarantieclaims bent u de partij die het defect van het product moet bewijzen.

In welke gevallen is de fabrikant (distributeur) vrijgesteld van garantieverplichtingen?

De fabrikant (distributeur) wordt alleen van zijn productgarantieverplichting ontheven als hij kan bewijzen dat:

– het product niet werd geproduceerd of op de markt gebracht in het kader van zijn bedrijfsactiviteit, of

– het gebrek niet kon worden ontdekt toen het product in de handel werd gebracht, gezien de stand van de wetenschappelijke en technische kennis op dat tijdstip, of

– het defect van het product het gevolg is van de toepassing van een statuut of officiële specificatie.

Voor vrijstelling is het voldoende als de fabrikant (distributeur) slechts één reden opgeeft.

Houd er rekening mee dat u niet tegelijkertijd een aansprakelijkheid voor een materiaalfout en een productgarantieclaim voor hetzelfde defect kunt indienen. Als uw productgarantieclaim echter met succes is gevalideerd, hebt u het recht om uw productgarantieclaim tegen de fabrikant te valideren met betrekking tot het vervangen product of het gerepareerde onderdeel.

 • Aansprakelijkheid

 

Wanneer kunt u uw rechten uitoefenen met betrekking tot aansprakelijkheid voor materiële gebreken?

Voor sommige producten geldt dat in geval van gebrekkige prestaties, Wellis Exclusive Partner contractueel of wettelijk gegarandeerd is.

Op basis van de garantie, wat zijn uw rechten en de bijbehorende termijnen?

De garantieperiode bedraagt minstens één jaar.

Wanneer is het bedrijf vrijgesteld van zijn garantieverplichting?

Wellis Exclusive Partner is alleen vrijgesteld van zijn garantieaansprakelijkheid als hij bewijst dat de oorzaak van het defect is ontstaan na de nakoming.

Houd er rekening mee dat u niet tegelijkertijd een aansprakelijkheid voor materiële gebreken en een garantieclaim voor hetzelfde gebrek kunt afdwingen, anders hebt u recht op de garantierechten, ongeacht de rechten die zijn uiteengezet in de punten 1 en 2.

 

Promotionele voorwaarden

Promotie-evenement Pasen

Deze voorwaarden zijn tussen u en Wellis Hungary Plc. handelend onder de naam Wellis op www.wellis.nl, en beschrijft uw en onze respectievelijke rechten en plichten met betrekking tot onze promotieactie voor Pasen (“Paasactie”).

Deze Voorwaarden moeten worden gelezen in combinatie met ons Privacybeleid, Algemene Voorwaarden en alle andere van toepassing zijnde voorwaarden, bepalingen, beperkingen en vereisten die gelden voor onze site www.wellis.nl. Door ervoor te kiezen een bestelling te plaatsen via onze ‘Paasactie’, accepteert u deze voorwaarden, bepalingen, beperkingen en vereisten. Lees deze voorwaarden zorgvuldig door voordat u een bestelling plaatst via onze ‘Paasactie’.

 1. Tijdens onze ‘Pasen Promotie’ kunt u onze Sun Family P & P Spa voor £ 3.999, dat is een 1.500 pond te besparen op de normale prijs.
 2. Tijdens onze ‘Paas Promotie’ kun je onze Venus Hot Tub kopen voor £4,999 wat een besparing is van £2,000 ten opzichte van de normale prijs.
 3. Tijdens onze paasaanbieding kunt u onze Jupiter hot tub kopen voor €4.499, dat is een besparing van €2.000 ten opzichte van de normale prijs.
 4. Tijdens onze paasaanbieding kun je onze Malaga hot tub kopen voor £7.999, dat is een besparing van £3.000 ten opzichte van de normale prijs.
 5. Tijdens onze ‘Paasaanbieding’ ontvang je ook gratis de Malaga Hot Tub met een pakket ter waarde van £2.000.
 6. De inhoud van het gratis Malaga Hot Tub pakket is: Spa cover, Easy Cover Lifter, WelliStep, Waterontharder voorfilter, Antibacterieel filter 2st, Wellis Crystal chemiepakket, Spa Wand, Levering en Installatie.
 7. Al onze promotionele hot tubs hebben een uitgebreide garantie van 10 jaar op de kuipstructuur en 3 jaar op de technische onderdelen.
 8. Wellis Hongarije Plc. behoudt zich het recht voor om de ‘Paas Promotie’ voordelen, inclusief de kortingsbedragen en de geschiktheid om kortingsbedragen te bepalen op elk moment te wijzigen.
 9. Deze aanbieding is geldig tot 30 april 2019 of zolang de voorraad strekt.